Laadukkainta
mahdollista vettä

Käänteisosmoosi (eng. reverse osmosis) on prosessi, jossa vesi pakotetaan paineen avulla puoliläpäisevän kalvon läpi. Käänteisosmoosilla onnistuu sekä suolattoman juomaveden tekeminen merivedestä että erityisen puhtaan veden valmistaminen teollisuuskäyttöön. Käänteisosmoosilaitteiden tyypillisiä käyttökohteita ovat akkuveden valmistus, autoklaavit, elintarviketeollisuus, ilmankostutus, jääpala- tai jääkoneet, kasvihuoneet, kattilalaitokset, kemian- ja elektroniikateollisuus, laboratoriot, lääketeollisuus, tislauslaitteet sekä täyssuolanpoistolaitteet.

Käänteisosmoosilaite eli RO-laite on erittäin kilpailukykyinen ratkaisu tarvittavan makean veden tuottamiseen merivedestä. Laitteiston koko on lähes täysin räätälöitävissä ja siksi puhtaan veden tuottamiskapasiteetti saadaan sovitettua tarpeen mukaiseksi, olipa kyse sitten pienestä saaristomökistä tai suuresta teollisuuslaitoksesta. Paljon vettä kuluttavilla teollisuuden ja liiketoiminnan aloilla, esimerkiksi puutarhat, saatetaan saavuttaa huomattavia säästöjä, kun tarvittava vesi tuotetaan kaivovedestä kunnallisen veden käyttämisen sijaan. Käänteisosmoosilaite on myös porakaivoa varmempi ratkaisu kallioisissa saaristo-olosuhteissa. Laitteiston tuottama vesi varastoidaan erilliseen varastosäiliöön.

Erittäin kehittyneellä ohjauslogiikalla varustetut Aqua käänteisosmoosilaitteet ovat omaa kotimaista tuotantoa. Kotimaisuuden ansiosta käänteisosmoosilaitteidemme laitteiden toimitus, asennus- ja huoltopalvelut sekä varaosien saanti ovat toteutettavissa erittäin nopealla aikataululla.

Aqua RO-tuoteperhe

Kaikki Aqua Novan käänteisosmoosilaitteet on varustettu erittäin kehittyneellä ohjausyksiköllä. Koteloimaton rakenne mahdollistaa helpon huollon.
Laitteissa on myös erillinen panossuodatin, joka poistaa vedestä kiinteitä hiukkasia.

Esitetyt tuottoarviot perustuvat tuloveden laatuun 250 mikrosiemensiä / 10°C.

AQUA RO-4000

Aqua RO-4000 -sarjan käänteisosmoosilaitteet ovat ihanteellisia muun muassa teollisuuden ja puutarhojen käyttöön. Laiteet on varustettu korkeapainepumpulla, joka pakottaa raakaveden suurella paineella käänteisosmoosikalvojen läpi. Kalvot erottelevat suolat vedestä. Kalvojen lukumäärä määritellään kohteen vaatimusten mukaan.

Aqua RO-4000 on suuniteltu mahdollisimman vähän tilaa vieväksi. Asennuspaikkaa valitessa tulee kuitenkin huomioida myös varastosäiliön ja mahdollisten esi- ja jälkikäsittelylaitteiden vaatima tila.

Laitteisto on suunniteltu ja rakennettu täysin automaattiseksi. Puhdistettu vesi eli permeaatti johdetaan varastosäiliöön ja jätevesi eli konsentraatti viemäriin. Varastosäiliön veden määrää kontrolloidaan pintakytkimellä. Kun varastosäiliön pinta laskee kulutuksen seurauksena, alkaa käänteisosmoosilaite tuottamaan vettä. Laite säädetään aina tulevan veden laadun mukaan.

Normaaleissa olosuhteissa käänteisosmoosikalvojen käyttöikä on pitkä. Epäpuhtaudet kuitenkin saostuvat jonkin verran, vaikka raakaveden laatu olisi hyvä. Tästä syystä johtuen puhtaan veden tuottokapasiteetti laskee vähitellen. Mikäli raakaveden laatu on huono, kalvot likaantuvat nopeammin. Kalvot tulee puhdistaa, kun kapasiteetti on laskenut 10 % alkuperäisestä. Säännöllinen kalvojen puhdistus mahdollistaa alkuperäisen tuotantokapasiteetin ylläpitämisen.

Tuotantokapasiteetti on suoraan riippuvainen raakaveden paineesta ja veden lämpötilasta. Alhainen paine ja lämpötila laskevat kapasiteettia ja päinvastoin.

RO-4000 -sarjan laitteissa on 1-6 käänteisosmoosikalvoa ja käsitellyn veden tuotto on 400-2300 litraa tunnissa mallista eli käytännössä kalvojen määrästä riippuen. Suolanpoistoprosentti on 98%. Laitteeseen on optiona saatavana GSM-hälytys, jolloin mahdollisista virhetilanteista, kuten tulopaineen laskemisesta, saadaan ilmoitus tekstiviestitse. Laitteen koteloimaton rakenne mahdollistaa helpon huollon.

Esite RO-4000 -käänteisosmoosilaite

AQUA RO-8000

Aqua RO-tuoteperheen lippulaiva on RO-8000 sarjan käänteisosmoosilaite, joka on lähes täysin räätälöitävissä kohteen vaatimusten mukaan. Järeä laitteisto soveltuu kohteisiin, joissa puhdistettavat vesimäärät ovat erittäin suuria. Tällaisia ovat esimerkiksi kunnalliset vesilaitokset. RO-8000 käänteisosmoosilaite esisuodatinjärjestelmineen voidaan asentaa esimerkiksi standardikokoiseen konttiin, jolloin käytössä on liikuteltava vesilaitos.

Räätälöity ratkaisu

Kaikki Aqua Novan käänteisosmoosilaitteet on rakennettu pitkälle standardoimalla, koska tällä tavoin laitteiden hinnat saadaan pysymään edullisina. Asiakkaiden tarpeet ja käyttökohteen vaatimukset kuitenkin vaihtelevat usein. Aqua RO-laitteisiin pystytään niiden rakennusvaiheessa tekemään helposti asiakkaan haluamat muutokset ilman suurta vaikutusta toimitusaikatauluun.

Aqua Novan toimintaperiaatteena on asiakaslähtöisyys, joustavuus ja muokattavuus. Tällä tavoin myös asiakkaamme voivat olla varmoja, että saavat juuri tarpeisiinsa ja käyttökohteeseensa sopivan käänteisosmoosilaitteen.

Ota yhteyttä!

Voit ottaa meihin yhteyttä allaolevalla lomakkeella, sähköpostitse tai soittamalla. Kerro lyhyesti suunnitellusta käyttökohteesta ja vedentuottotarpeesta ja vedenkäsittelyn asiantuntijamme ottaa sinuun yhteyttä.

Yhteydenotto