Radonin,
uraanin ja arseenin poisto

Radon on pohjavedessä esiintyvä hajuton ja mauton radioaktiivinen kaasu. Sen esiintyminen on varsin yleinen ongelma, sillä porakaivovesien luonnollinen radioaktiivisuus on Suomessa selvästi korkeampi kuin muualla Euroopassa. Radon on terveydelle haitallista sekä hengitettynä että joutuessaan elimistöön veden mukana. Vedestä radonia vapautuu erityisesti astioiden- ja pyykinpesun yhteydessä, suihkussa ja lämmitettäessä vettä avoimessa astiassa.

Uraani on pohjavedessä esiintyvä radioaktiivinen aine. Kuten radoninkin kohdalla, sen esiintyminen Suomessa on varsin yleistä. Uraani luokitellaan ihmiselle myrkylliseksi aineeksi, joten uraanin poisto ruoka- ja juomavedestä on erittäin tärkeää.

Voit tarkastaa Vesilaitosyhdistyksen tutkimuksesta onko kaivosi riskialueella. Kartat löytyvät julkaisun sivulta 44 eteenpäin. Vesianalyysillä voit tarkistaa, onko käyttövedessäsi radonia tai uraania.

Radonin poisto vedestä vaatii radoninpoistosuodattimen, uraanin poisto vedestä vastaavasti uraaninpoistosuodattimen.

Arseeni on maa- ja kallioperässä luonnostaan oleva alkuaine (epämetalli), jonka pitoisuus on paikoitellen hyvin korkea. Tällaisella alueella olevissa kaivoissa veden arseenipitoisuus saattaa nousta tasolle, jolla voi olla haitallisia terveysvaikutuksia.

Arseeni on ihmiselle haitallista nautittuna. Suositeltava enimmäispitoisuus juomaveden arseenille on 10 μg per litra. Mikäli kaivoveden arseenipitoisuus ylittää tämän tason, on arseenin suodattaminen sekä juoma- että ruoanlaittoon käytettävästä vedestä erittäin tärkeää. Arseenin poisto on sitä tärkeämpää, mitä suurempi pitoisuuden ylitys on.

Arseenin poisto vedestä tehdään arseeninpoistosuodattimella.

Suodatinvaihtoehdot

Radonin poisto

Radonin poisto juomavedestä onnistuu aktiivihiilisuodatuksella. Aktiivihiili soveltuu erityisesti pienten ja keskisuurien pitoisuuksien poistamiseen (pitoisuus alle 5000 becquerel / litra). Suodattimen aktiivihiili sitoo radonia tehokkaasti. Sillä voidaan poistaa veden radonpitoisuudesta yli 95 prosenttia.

Suodattimesta itsestään tulee säteilynlähde radonin sitoutuessa siihen, joten suodatinta ei tule asentaa oleskelutilojen välittömään läheisyyteen. Ensisijainen sijoituspaikka radoninpoistosuodattimelle on kaivo, mutta olosuhteiden vaatiessa suodatin voidaan asentaa myös esimerkiksi autotalliin tai muuhun tekniseen tilaan.

Aktiivihiilisuodattimen koko määritellään tarvittavan käyttöveden määrän ja raakaveden radonpitoisuuden perusteella. Nelihenkiselle esimerkkiperheelle riittää noin 35 litraa aktiivihiiltä sisältävä radoninpoistosuodatin. Aktiivihiilierän käyttöikä on tyypillisesti useita vuosia, suositeltava vaihtoväli on kolme vuotta.

Suodattimien koot ja mitat löydät esitteestämme: Esite Radoninpoistosuodatin.

Uraanin poisto

Uraanin poisto juomavedestä onnistuu ioninvaihtomassaa käyttävällä suodattimella. Ioninvaihtomassa soveltuu erityisesti pienten ja keskisuurien pitoisuuksien poistamiseen. Suodattimen massa sitoo uraania tehokkaasti ja sillä voidaan poistaa uraanista yli 95 prosenttia.

Suuren vesimäärän puhdistukseen voidaan käyttää suolaelvytteistä, automaattisella ohjainkeskuksella varustettua uraaninpoistosuodatinta. Ohjain huolehtii suodatinmassan elvyttämisestä ennalta määrättynä ajankohtana. Tämä ratkaisu soveltuu uraanin poistamiseen kokonaisen asuinkiinteistön käyttövedestä.

Pienen vesimäärän puhdistukseen voidaan käyttää tiskipöydän alle asennettavaa suodatinpulloa, jossa on määräajoin vaihdettava massa. Tämä on sopiva ratkaisu silloin, kun halutaan poistaa uraani vain keittiön hanasta tulevasta vedestä, esimerkiksi kesäasunnolla. Laite mitoitetaan uraanin määrän ja veden kulutuksen mukaan tapauskohtaisesti.

Suodattimien koot ja mitat löydät esitteestämme: Esite Uraaninpoistosuodatin.

Arseenin poisto

Arseenin poisto juomavedestä onnistuu käyttämällä Aqua As arseeninpoistosuodatinta. Arseeninpoistosuodatin on helppokäyttöinen ja pienikokoinen ja se voidaan sijoittaa esimerkiksi tiskipöytäkaappiin, jossa vesiliitännät saadaan tehtyä kätevästi. Myyntipakkaus sisältää erillisen hanan, josta puhdistettu ruoka- ja juomavesi otetaan.

Aqua As arseeninpoistosuodattimen suodatinpatruunat tulee vaihtaa aika ajoin. Laite on varustettu erillisellä vesimittarilla, jonka avulla avulla vaihtotarve voidaan selvittää. Suodatinpatruunoiden kapasiteetti on parhaimmillaan jopa 5700 litraa, joten käyttökustannukset pysyvät alhaisina.

Laitteen suodattama vesi täyttää sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 401/2001 mukaiset laatuvaatimukset ja –suositukset yksityiskaivoille.

Voit hankkia Aqua As -arseeninpoistosuodattimen verkkokaupastamme.

Esite Aqua As -arseeninpoistosuodatin

Ota yhteyttä!

Vedenkäsittelyn ammattilaisemme neuvovat sinua mielellään tarkoitukseesi sopivan radonin-, uraanin- tai arseeninpoistosuodattimen hankinnassa. Ota meihin yhteyttä allaolevalla lomakkeella tai soita 020 741 2010.

Tehdään käyttövedestäsi yhdessä parempaa!

Yhteydenotto