Juomaveden
puhdistukseen

Porakaivovesi saattaa sisältää monenlaisia epäpuhtauksia. Yleisimmät kaivovettä vaivaavista ongelmista ovat rauta, mangaani, humus, suola ja bakteerit. Alueittain vedessä voi esiintyä myös radioaktiivisia aineita kuten radon ja uraani tai puolimetalleja, kuten arseeni. Lisäksi vedessä mahdollisesti oleva rikkivety saattaa saada veden haisemaan epämielyttävästi ja väärä pH-arvo puolestaan vaurioittaa mm. kodinkoneita. Osa ongelmista saattaa suurina pitoisuuksina muodostaa terveyshaitan, jotkut taas puolestaan ovat enemmänkin kosmeettisia ongelmia, kuten kylpyhuonekalusteiden värjäytyminen veden rautapitoisuuden seurauksena.

Käytännössä kaikki vesiongelmat voidaan kuitenkin korjata veden suodattamiseen perustuvilla tekniikoilla. Ensimmäinen askel parempaan juoma- ja käyttöveteen on vesianalyysi, joka kertoo mitä epäpuhtauksia vesi sisältää. Jos vesianalyysi ei osoita vedessä olevan ongelmia, voidaan sen käyttöä jatkaa huoletta. Mikäli ongelmia kuitenkin löytyy, voidaan analyysitulosten perusteella valita ongelman korjaamiseen sopiva kaivovesisuodatin.

Aqua Nova valmistaa kaivovedensuodattimet itse. Oikea suodatin valitaan vesianalyysin tulosten mukaan. Suodattimen kokoon vaikuttaa epäpuhtauksien määrän lisäksi myös puhdistettavan veden määrä (kesäasunto - vakituinen asunto, juomavesi - koko kiinteistön vesi, veden käyttäjien lukumäärä). Koska jokainen kaivovesi on erilainen, oikeaa vedensuodatinta ei voida määritellä ilman vesianalyysin tekemistä.

Annamme suodatetulle kaivovedelle suodatustakuun; se täyttää sosiaali- ja terveysministeriön laatusuositukset STMa 401/2001. Jos olet jo teettänyt vesianalyysin tai haluat muuten lisätietoa, käy vierailemassa Suomen ympäristökeskuksen sivuilla.

Ennen kuin kaivoveden suodatin päätetään hankkia, kannattaa varmistaa, että kaivo on rakenteellisesti hyvässä kunnossa. Suomen ympäristökeskuksen sivuilla on kerrottu kaivon kunnostuksesta.

Meiltä saat myös suodattimien tarvitsemat suodatinmassat ja massojen elvytykseen käytettävän suolan.

Vedensuodattimen valinta

Veden pehmennys ja humuksen poisto Lue lisää » Suolan ja fluoridin poisto vedestä Lue lisää » Radonin, uraanin ja arseenin poisto Lue lisää » Bakteerien poisto Lue lisää » Veden pH-arvon korjaaminen Lue lisää » Suodatinpesät ja suodatinpatruunat Lue lisää »

Kaivovedensuodattimilla voidaan poistaa käytännössä kaikki veden epäpuhtaudet. Kannattaa kuitenkin muistaa, ettei yhtä kaikkivoipaa suodatinta ole olemassa. Yksi kaivovesisuodatin ei kykene poistamaan jokaista laatuongelmaa, vaan joskus tarvitaan useamman suodattimen yhdistelmää. Esimerkiksi käänteisosmoosilaitteen sanotaan poistavan vedestä kaiken ja tämä pitääkin paikkansa, sillä käänteisosmoosilaite poistaa vedestä epäpuhtaudet lähes 99 %:sti. Haittapuolena on kuitenkin se ilman esisuodatuslaitteita käänteisosmoosikalvo likaantuu hyvin herkästi esimerkiksi raudasta, jolloin käyttökustannukset nousevat todella korkeiksi. Tämän vuoksi ennen käänteisosmoosilaitetta on syytä asentaa erillinen raudanpoistosuodatin, jotta saadaan hyvä tasapaino puhdistustuloksen ja käyttökustannuksien välillä. Koska jokainen kohde on erilainen, räätälöimme laitekokonaisuuden aina optimaalisen lopputuloksen takaamiseksi.

Kaikki kaivovedensuodattimet vaativat myös huoltoa ja ylläpitoa. Suodatinmassat pitää vaihtaa aika ajoin. Vaihtoväli määräytyy käytetyn massan, epäpuhtauksien määrän ja veden käytön mukaan. Vedenpehmentimien eli ioninvaihtimien suodatusmassa tulee lisäksi elvyttää säännöllisesti suolalla, jotta laite toimii suunnitellulla tavalla.

Vesianalyysi ja asiakkaan käyttökokemukset vedestä ovat ensiarvoisen tärkeitä oikeanlaisen kaivovedensuodattimen valitsemiseksi. Aqua Novan kautta voit tutkituttaa kaivoveden laadun. Täällä kerrotaan vesianalyysin tekemisestä lisää.

Tutustu joustavaan rahoitukseen »

Ota yhteyttä!

Laadukas kaivovesisuodatin antaa sinulle varmuuden siitä, että käyttämäsi vesi on varmasti puhdasta. Voit ottaa meihin yhteyttä allaolevalla lomakkeella tai soita 020 741 2010. Kerro mikä vesiongelma kotonasi tai kesämökilläsi on ja vedenkäsittelyn asiantuntijamme määrittelee juuri sinun kohteellesi parhaan kaivovesisuodattimen.

Tehdään yhdessä käyttövedestäsi parempaa!

Yhteydenotto