Hoida allastasi
oikein

Sekä sisä- että ulkouima-altaan perushoidossa on kaksi hoitomenetelmää eli mekaaninen ja kemiallinen hoito. Nämä kaksi toimintoa ovat toisiaan täydentäviä ja puhtaan uimaveden aikaansaamiseksi tarvitaan kumpaakin menetelmää. Laadukas hiekkasuodatuslaitteisto pitää huolen uima-altaan mekaanisesta puhdistuksesta, mutta ei yksinään riitä allasveden hyvän laadun varmistamiseen. Tämän vuoksi vettä tulee hoitaa myös siihen tarkoitetuilla uima-allaskemikaaleilla.

Oikein käytettynä ja annosteltuna uima-allaskemikaalit ovat täysin turvallisia ja pitävät uimaveden laadukkaana pitkään. Voit hankkia kaikki uima-altaan veden hoitamiseen tarvittavat kemikaalit myös verkkokaupastamme.

Ennen kemikaalien käyttöä tulee uima-allasveden pH-arvo ja vapaan kloorin määrä mitata esimerkiksi Pooltester- tai Scuba 2 -uima-allasmittarilla. Tämä on erittäin tärkeää, jotta kemikaalien määrä voidaan annostella oikein.

 

Kemikaali joka tarkoitukseen

Miksi pH-arvo on tärkeä?

pH-arvo ilmoittaa vedessä olevan happamuuden määrän. pH-arvot ovat 0 - 14, jossa arvo 7 merkitsee neutraalia. Arvot alle 7 merkitsevät happamuutta ja arvot yli 7 merkitsevät emäksisyyttä. Uima-altaan pH:n arvon tulisi olla välillä 7,2 - 7,4.

Jos pH-arvo nousee yli 7,6, veden kalsium saostuu näkyvään maitomaiseen muotoon. Tämä likaa helposti suodattimen ja kiinnittyy uima-altaan reunoille liaten myös ne. Lisäksi liian korkea veden pH-arvo aiheuttaa sekä kloorin desinfioimiskyvyn alenemista että silmien kirvelyä ja ihon ärsytystä herkkäihoisille uimareille. Myös veden sameus tai saostumat saattavat johtua liian korkeasta pH-arvosta.

Jos pH-arvo laskee alle 7,0, tulee vedestä syövyttävää ja se aiheuttaa silmien ja nenän ärsytystä, ihon kutinaa ja voi jopa aiheuttaa kaakeleiden ja saumauslaastin vahingoittumista sekä kiertojärjestelmän ja suodattimen metalliosien syöpymistä. Hapan allasvesi pilaa nopeasti esim. ruostumattomat teräsportaat.

pH-arvon mittaaminen ja sen korjaaminen tarvittaessa oikeaksi on aina ensimmäinen toimenpide ennen muiden allaskemikaalien käyttöä.

pH-plus ja pH-miinus

Veden pH-arvoa korjataan käyttämällä pH-plus (pH+) ja pH-miinus (pH-) -tuotteita. Oikea annostelu riippuu sekä altaan koosta (vettä kuutioina) sekä mittaustuloksen mukaisesta pH-arvosta. Raemainen kemikaali tulee liuottaa ensin pieneen vesimäärään avoastiassa, esim. ämpärissä ja kaataa liuoksena altaaseen.

Jos veden pH laskee alle 7.0, lisää siihen pH-plussaa. pH-plus on jauhemainen emäs uima-allasveden pH-arvon nostamiseen. 8 grammaa (=5 millilitraa) pH-plussaa yhtä kuutiota kohden nostaa pH-arvoa vähintään 0,1:llä.

Jos veden pH on noussut yli 7.4, lisää veteen pH-miinusta. pH-miinus on jauhemainen happo uima-allasveden pH-arvon alentamiseen. 8 grammaa (=5 millilitraa) pH-miinusta yhtä kuutiota kohden laskee pH-arvoa vähintään 0,1:llä. Kannattaa huomioida, että flokkausaineiden (alumiinisulfaatti, AF-Flock) käyttö laskee veden pH-arvoa.

Molempia pH-tuotteita saat verkkokaupastamme. pH-plus on saatavana 1, 5 ja 10 kg astioissa, pH-miinus 1½, 7 ja 15 kg astioissa.

Klooraus

Vedessä on epäpuhtauksia suodatuksen jälkeenkin. Tätä tarkoitusta varten allasveteen tulee lisätä klooria. Aurinkoinen ilma, veden korkea lämpötila ja runsas käyttö lisäävät kloorin kulutusta.Riittävä vapaan kloorin määrä vedessä tuhoaa bakteereja. Kloori toimii bakteereja tappavana aineena vain, jos veden pH-arvo on 7,2 - 7,6.

Vapaa ja sidottu kloori

Vapaalla kloorilla tarkoitetaan vedessä olevia alikloorihapokkeita ja niiden suoloja eli hypokloriitteja. Sidottua klooria syntyy, kun vapaa kloori reagoi vedessä oleviin typpipitoisiin yhdisteisiin (joita erittyy veteen mm. uimareiden ihon kautta) ja valkuaisaineisiin. Nämä epätoivotut klooriyhdisteet, ns. sidottu kloori, voidaan poistaa vedestä osittain flokkauksen eli saostuksen avulla ja osittain nostamalla vapaan kloorin määrää vedessä. Uima-allasvesi, joka haisee kloorille, ei sisällä liikaa vaan liian vähän klooria! Vain liian heikosti kloorattu vesi voi muodostaa haisevia ja limakalvoja ärsyttäviä klooriamiineja. Jos riittävästä klooriylijäämästä huolehditaan ennakolta, klooriamiineja ei muodostu eikä vesi myöskään haise eikä ärsytä silmiä.

Tiivistettynä: kun klooria lisätään altaaseen, se tuhoaa ensin jo siinä olevat bakteerit. Klooria tarvitaan kuitenkin niin paljon, että sitä jää vielä jäljelle eli vapaaksi desinfioimaan allasvettä. Kysymyksessä on siis vapaa (=sitoutumaton) kloori. Vapaan kloorin määrän tulee olla välillä 0,4 - 1 ppm. Vedessä olevan vapaan kloorin määrän voi selvittää vain mittaamalla sen esimerkiksi Pooltester- tai Scuba 2 -uima-allasmittarilla (joita siis käytetään myös pH-arvon mittaamiseen).

R-kloori ja C-kloori

R-kloori eli raekloori / shokkikloori sopii nopeasti liukenevana hyvin uima-altaan shokkiklooraukseen eli tehoklooraukseen. R-kloorin aktiiviklooripitoisuus on n. 60 %. Shokkiklooraus tulee suorittaa raeklooria käyttäen aina silloin, kun allas täytetään ensi kertaa vedellä ja myös silloin, jos veden lämpötila nousee korkeaksi tai jos altaassa käy tavallista enemmän uimareita. Shokkiklooraus pitää tehdä aina, kun uima-altaan vesi on muuttunut sameaksi. R-kloori ei muuta veden pH-arvoa eikä aiheuta vaikeasti poistettavaa kalkkikiveä altaaseen ja putkistoihin. 

Uima-allasveden ylläpitoklooraukseen käytetään hitaasti liukenevaa, noin jääkiekon kokoista C-kloori -monitehotablettia, joka sisältää kloorin lisäksi myös vedenkirkastetta ja leväntuhoa. Yksi tai useampi C-klooritabletti laitetaan kelluvaan annostelijaan, josta klooritabletti liukenee hitaasti veteen ja hoitaa altaan kloorauksen. Tabletin liukenemisaika noin yksi viikko. Klooritabletteja ei tule koskaan heittää suoraan allasveteen eikä niitä ole suositeltavaa laittaa myöskään pintaventtiilin koriin, sillä jatkuvassa käytössä kloori haperruttaa korin muovia.

Molempia kloorituotteita saat verkkokaupastamme. R-kloori on saatavana 1,5 ja 10 kg astioissa, C-kloori 1 ja 5 kg astioissa.

Leväntuho

Uima-altaaseen mahdollisesti muodostuva levä saataa värjätä uima-altaan veden vihreäksi ja seinämiin sekä portaisiin kiinnityessään ne muodostavat liukkaan kerroksen. Klooraus ei yksinään riitä levän poistoon tai ehkäisyyn, sillä levä tottuu klooriin ja pystyy vastustamaan sen vaikutusta. Levän muodostumista uima-altaassa voidaan estää käyttämällä Leväntuhoainetta, joka toimii levää ennaltaehkäisevänä tai jos levää on jo päässyt muodostumaan, sitä tuhoavana aineena.

Leväntuho (Levänpoisto) on hajuton ja ohjeen mukaan käytettynä vaaraton iholle ja silmille. Annostele Leväntuhoa ennaltaehkäisevästi viikottain pakkauksessa olevan annosteluohjeen mukaan uima-altaaseen, jossa ei ole näkyvää levää tai kasvillisuutta. Leväntuho ei aiheuta putkistojen ruostumista ja se sietää kaikkia veden käsittelyssä yleisesti käytettäviä kemikaaleja. Mikäli altaan ylläpitoklooraukseen käytetään C-klooritabletteja, jotka sisältävät jo itsessään leväntuhoainetta, ei aineen käyttö ole normaaleissa olosuhteissa välttämätöntä.

Mikäli levää on jo päässyt muodostumaan, poista levä ensin mekaanisesti eli harjaa levä irti altaan seinistä. Sen jälkeen annostele Leväntuhoa pakkauksessa olevan annosteluohjeen mukaan ja suorita sen jälkeen shokkiklooraus. Toista shokkiklooraus vuorokauden välein ja anna suodatuksen olla päällä, kunnes vihreä väri häviää.

Leväntuhoa saat verkkokaupastamme 1,5, ja 10 litran astioissa. Puhelintilauksella tai myymälästä saatavana myös 25 litran kannu.

Alumiinisulfaatti (veden kirkastaminen)

Jos uima-altaan vesi on sameaa, siinä on pienenpieniä likahiukkasia, joita hiekkasuodatin ei ole pystynyt erottelemaan. Uima-altaan vesi kirkastetaan käyttämällä saostusainetta (flokkausainetta), jolloin hiukkaset saostuvat niin suuriksi, että hiekkasuodatin pystyy erottelemaan ne ja siten suodattamaan pois vedestä.

Yksityisaltaissa helppo ja edullinen tapa veden kirkastamiseen on alumiinisulfaatin käyttäminen. Alumiinisulfaattia annostellaan pakkauksessa olevan annosteluohjeen mukaan esim. ämpärissä olevaan veteen, jonka jälkeen liuos kaadetaan uima-altaaseen. Veden suodatus täytyy alumiinisulfaatin annostelun jälkeen pitää päällä yhtäjaksoisesti niin kauan, että vesi kirkastuu. Veden kirkastuttua suodattimelle tehdään vastavirtahuuhtelu.

Kannattaa huomioida, että saostusaineen käyttö yksinään ei riitä veden kirkastamiseen, vaan on käytettävä klooria ja pidettävä pH-arvo oikealla alueella. Veden pH kannattaa mitata saostusaineen käytön jälkeen uudelleen, sillä sen käyttö laskee pH-arvoa. Mikäli vesi ei useammallakaan yrityksellä kirkastu, kannattaa harkita hiekkasuodattimen hiekan vaihtoa (suositeltu vaihtoväli 3-5 vuotta), sillä likainen hiekka ei puhdista vettä kunnolla.

Alumiinisulfaattia saat verkkokaupastamme 1, 5 ja 10 kg astioissa. 

Saatavana on myös nestemäinen saostusaine AF-Flock 5 ja 10 litran kannuissa. Yksityisaltaissa suosittelemme kuitenkin alumiinisulfaatin käyttöä.

Pesukemikaalit

Kun uima-allas on tyhjennetty vedestä, huolehdi sen peruspuhdistuksesta ennen uuden veden täyttöä. Poista aluksi irtoroskat ja puhdista altaan pohja sekä suodatin. Huuhtele suodatin runsaalla vedellä.

Ceres S61 on pesuaine, joka on kehitetty uima-altaan peruspuhdistukseen. Se poistaa kaikki levän, kalkin ja ruosteen aiheuttamat kerrostumat ilman mekaanisia apuvälineitä. Ceres S61 ei vahingoita kumia, keinohartsia eikä maalipintoja.

Uima-altaan reunoille muodostuu helposti rasvan ja lian aiheuttama musta reuna. Käytä tämän likareunan puhdistukseen erityisesti kehitettyä Ceres F65 -puhdistusainetta. Voit käyttää Ceres F65 -pesuainetta silloinkin, kun altaassa on vettä, sillä pienten pesuainemäärien joutuminen allasveteen ei ole haitallista.

Molempia pesuaineita saat verkkokaupastamme. Sekä Ceres S61 että Ceres F65 ovat saatavana 1,5 ja 10 litran astioissa.

Happitabletti (veden ilmastaminen)

Happi-monitoimitabletti on klooriton vaihtoehto ensisijaisesti paljujen ja poreammeiden veden hoitoon. Happitabletti sopii hyvin käytettäväksi myös kovissa eli kalkkipitoisissa vesissä. Tabletti ei vaikuta veden pH-arvoon.

Tabletit asetetaan kelluvaan annostelijaan, ei koskaan suoraan allasveteen. Annosteluna on 1 tabletti / 1 m3 allasvettä 3-4 päivän välein. Lopullinen annostelu vaihtelee altaan käytöstä, ympäristöstä ja sään vaikutuksesta riippuen. Veden aktiivihappiarvoa tulee mitata säännöllisesti Pooltester happi/ph -mittarilla.

Happitabletteja saat verkkokaupastamme 1 kg pakkauksessa.

Baquacil - klooriton vaihtoehto

Baquacil-tuoteperhe on klooriton vaihtoehto uima-altaan hoitoon. Sen vettä hoitava vaikutus perustuu kolmen eri tuotteen yhteiskäyttöön.

Baquacil SHOCK -hapetusainetta lisätään uima-altaan veteen säännöllisesti, esimerkiksi kerran kuussa, tai kun altaassa on ollut paljon kävijöitä päivän aikana. Lisäksi sitä käytetään aina kun allas käynnistetään.

Baquacil PHMB torjuu monia mikro-organismeja. Se saostaa epäpuhtauksia tehokkaasti ja takaa yhdessä hiekkasuodattimen kanssa erittäin hyvän hygienian altaassa. PHMB tason ollessa 30-50 mg/l aine hajoittaa jatkuvasti veteen joutuvia bakteereja.

Baquacil CHECK:iä käytetään yhdessä Baquacil PHMB:n kanssa varmistamaan altaan veden desinfiointi ja mikrobiologinen laatu.

Baquacil-tuotteet saat verkkokaupastamme. Bacuacil SHOCK 10 litran astiassa, Baquacil PHMB 3 litran astiassa ja Baquacil CHECK 3 litran asiassa.

Tuotteet verkkokaupastamme »

Oletko jälleenmyyjä?

Jos olet kiinnostunut yksityisasiakkaille suunnattujen kemikaalien jälleenmyynnistä, niin ota meihin yhteyttä! Tarjoamme sinulle kilpailukykyiset hinnat ja nopeat toimitukset myymälääsi.

Yhteydenotto