Veden pH-arvon korjaaminen

Happaman veden pH-arvon korjaamiseen.

Suomen pohjavedet ovat luonnostaan happamia, joten myös monien kotitalouksien käyttöveden pH-arvo on matala. Käyttöveden matala pH-arvo syövyttää kupariputkistoja ja vettä käyttäviä kodinkoneita kuten pesu- ja astianpesukonetta. Pidemmällä aikavälillä nämä syöpymät voivat aiheuttaa vesivahinkoja putkien pettäessä sekä kodinkoneiden rikkoutumisia. Ongelmaan auttaa veden neutralointi eli veden happamuuden poisto Aqua Neutralointisuodattimella.

Aqua Neutralointisuodattimen teho perustuu sen suodatusmassana käytettävään kalkkikiveen, joka nostaa veden pH-arvoa. Suodatus on täysin kemikaalivapaata. Laite on lähes huoltovapaa vaatien ainoastaan suodatinmassan lisäämistä muutaman kerran vuodessa.

Aqua Neutralointisuodattimen koko räätälöidään tapauskohtaisesti kiinteistön vedenkulutuksen perusteella. Tyypillisen suodattimen teho on 30 – 55 litraa minuutissa ja se on aina varustettu automaattihuuhtelulla, joka varmistaa sen, ettei suodatusmassa kovetu käyttökelvottomaksi laitteen sisällä. Lisäksi huuhtelulla poistetaan massaan kertynyt orgaaninen aines.

Suodatin asennetaan jäätymättömään laitetilaan, jossa pitää olla viemäröinti huuhteluveden poistolle sekä sähköpistoke venttiilin ohjauskeskukselle.

Soita 020 741 2010 ja pyydä tarjous Aqua Neutralointisuodattimesta.