Vedensuodattimet

Aqua Nova Oy valmistaa kotitalouksien kaivovesisuodattimet itse. Suodattimen valinta perustuu aina vesianalyysiin ja annamme suodatetulle vedelle suodatustakuun. Meiltä löytyy ratkaisu kaikkiin kotitalouksien vesiongelmiin. Verkkokaupassamme on vain pieni otos tuotteistamme, sillä suurin osa laitteista räätälöidään tapauskohtaisesti.

Oikea suodatin valitaan vesianalyysin tulosten mukaan. Suodattimen kokoon vaikuttaa epäpuhtauksien määrän lisäksi myös puhdistettavan veden määrä. Koska jokainen kaivovesi on erilainen, oikeaa vedensuodatinta ei voida määritellä ilman vesianalyysin tekemistä.

Yleisimmät kaivoveden ongelmat ovat sen sisältämä rauta, mangaani, humus, suola ja bakteerit. Alueittain vedessä voi esiintyä myös radioaktiivisia aineita kuten radon ja uraani tai puolimetalleja, kuten arseeni. Lisäksi vedessä mahdollisesti oleva rikkivety saattaa saada veden haisemaan epämielyttävästi ja väärä pH-arvo puolestaan vaurioittaa mm. kodinkoneita.

Osa ongelmista saattaa suurina pitoisuuksina muodostaa terveyshaitan, jotkut taas puolestaan ovat enemmänkin kosmeettisia ongelmia, kuten kylpyhuonekalusteiden värjäytyminen veden rautapitoisuuden seurauksena.

Kaivovedensuodattimilla voidaan poistaa käytännössä kaikki veden epäpuhtaudet. Joissakin tapauksissa voidaan veden täydelliseen puhdistamiseen tarvita useamman erilaisen suodattimen yhdistelmää.

Suodattimet vaativat suhteellisen vähän huoltoa ja ylläpitoa. Vedenpehmentimen suodatusmassan viikottainen elvyttäminen suolalla pitää suodatustuloksen hyvänä ja suodatusmassa säilyy käyttökelpoisena useita vuosia. Massan vaihtoväli määräytyy käytetyn massan, epäpuhtauksien määrän ja veden käytön mukaan.

12 tuotetta

JÄRJESTÄ: