Käänteisosmoosi

Käänteisosmoosilla tarkoitetaan prosessia, jossa vesi pakotetaan paineen avulla puoliläpäisevän kalvon läpi. Tämän kalvon läpi pääsee vain vesimolekyyli ja veteen liuenneet epäpuhtaudet huuhdotaan viemäriin, jolloin tuloksena on puhtainta mahdollista vettä. Orgaanisten aineiden lisäksi käänteisosmoositekniikalla vedestä saadaan poistettua myös bakteerit sekä mahdolliset epäorgaaniset aineet, kuten lääkejäämät ja mikromuovi.

Koska käänteisosmoosi poistaa vedestä myös suolan, sen avulla voidaan tehdä merivedestä makeaa vettä. Tämä kuitenkin riippuu käytettävän laitteen tekniikasta eli kaikki käänteisosmoosilaitteet eivät sellaisenaan sovi merivesikäyttöön.

Käänteisosmoosilaite eli RO-laite on erittäin kilpailukykyinen ratkaisu tarvittavan makean veden tuottamiseen merivedestä. Laitteiston koko on lähes täysin räätälöitävissä. Pienimmät tiskikaappiin sijoitettavat laitteet puhdistavat vain ruoka- ja juomaveden, mutta laitteiston kokoa ja käänteisosmoosikalvojen määrää kasvattamalla puhtaan veden tuottamiskapasiteetti saadaan sovitettua samalla perustekniikalla vaikkapa pienen saaristomökin tai  suuren teollisuuslaitokseen tarpeisiin.

Käänteisosmoosilaite vaatii myös esisuodatuksen. Tällä estetään esimerkiksi kalvojen tukkeutuminen veden suuren rautapitoisuuden vuoksi tai jopa niiden vaurioituminen siinä tapauksessa, jos vedessä on suurikokoisia partikkeleita.

Tiskikaappiin sijoitettava Aqua Pallas Mini-RO on käytännöllinen ja kustannustehokas ratkaisu silloin, jos halutaan puhdistaa vain ruoka- ja juomavesi. Laite on kuitenkin tarkoitettu vain pienien suolamäärien poistoon, joten se ei sovellu juomaveden tekemiseen merivedestä.

Mini-RO toimii kaivopumpun paineella eikä itsessään vaadi sähköä. Laitteessa on sisäänrakennettu varastosäiliö puhdistettua vettä varten.

Laitteen mukana toimitetaan tiskipöytään asennettava hana, josta puhdistettu vesi otetaan. Laite on varustettu esi- ja jälkisuodatinpanoksilla, jotka tulee vaihtaa noin vuoden välein. Käänteisosmoosikalvon käyttöikä on noin kolme vuotta.

Aqua RO-4000 -sarjan käänteisosmoosilaitteet soveltuvat koko kiinteistön veden puhdistamiseen. Skaalautuvuutensa ansiosta laitteet voidaan räätälöidä myös teollisuuden käyttöön.

Aqua RO-4000 on varustettu korkeapainepumpulla ja käänteisosmoosikalvojen lukumäärä (1-6) määritellään kohteen vaatimusten mukaan. Laite on suuniteltu mahdollisimman vähän tilaa vieväksi, mutta asennuspaikkaa valitessa tulee kuitenkin huomioida myös varastosäiliön ja mahdollisten esi- ja jälkikäsittelylaitteiden vaatima tila.

Laitteisto on suunniteltu ja rakennettu täysin automaattiseksi. Käsitellyn veden tuotto on 400-2300 litraa tunnissa mallista riippuen. Myös raakaveden laatu, paine ja lämpötila vaikuttavat tuottoon. Lisävarusteena laitteeseen on saatavana myös hälytysjärjestelmä, jolloin mahdollisista vikatilateista ilmoitetaan tekstiviestillä.

4 tuotetta

JÄRJESTÄ: