Jääpuomit nyt varastossa!

TIETOSUOJASELOSTE

Käyttääkseen Aqua Novan palveluita asiakkaan on hyväksyttävä tässä tietosuojaselosteessa kuvatut tiedonkeruun sekä -käsittelyn keinot. Tämä hyväksyminen varmistetaan ja kirjataan Aqua Novan järjestelmiin ylös tilauksen yhteydessä (sopimus), asiakastilin luonnin/käytön yhteydessä (suostumus) tai muun vastaavaa tiedonkeruuta vaativan toimenpiteen yhteydessä.

Aqua Nova käyttää tietoja seuraavasti:

– Asiakassuhteen hoitamiseen
– Tilausten käsittelyyn, toimitukseen, arkistointiin ja kirjanpitoon
– Takuuasioiden ja reklamaatiotapausten hoitamiseen
– Turvallisen ja helppokäyttöisen palvelun toimittamiseen
– Tuotesuositusten ja markkinoinnin kehittämiseen
– Verkkokaupan ja asiakaspalvelun parantamiseen
– Asiakaskokemuksen ja -palvelun kehittämiseen
– Tilastointiin ja toiminnan johtamiseen
– Estämään väärinkäytökset

Järjestelmiin tallennetaan verkkopalveluiden käytöstä havaittavaa, käyttäjien itsensä antamaa sekä analytiikan avulla johdettavaa tietoa.

REKISTERINPITÄJÄ

Rekisterinpitäjänä toimii:

Aqua Nova Oy
Riimukatu 4
20360 TURKU
Y-tunnus: 0667722-3

Tarvittaessa voit kysyä lisää tietojen käsittelystä ja tietosuojasta asiakaspalvelustamme: aquanova@aquanova.fi tai (vaihde) 020 741 2010

MITÄ TIETOJA KERÄTÄÄN JA SÄILYTETÄÄN:

Käyttäjän itsensä antamat tiedot

– Tunnistautumistiedot, kuten nimi
– Yhteystiedot, kuten puhelinnumero, sähköpostiosoite ja postiosoite
– Laskutustiedot
– Markkinointiviestiluvat

Palveluiden käytöstä havaitut tiedot

– Toimitustiedot, kuten toimitusosoite ja valittu maksutapa
– Ostoshistoria, kuten tilatut tuotteet ja maksut
– Verkkokaupan selaus- ja käyttötiedot
– Asiakkaan käyttämän päätelaitteen tunnistetiedot
– Verkkokauppasessiotapahtumat, kuten ostoskorilisäykset

Analytiikalla päätellyt tiedot

– Selaus- ja ostotiedoista pääteltävät tuotesuositukset
– Ostotiedoista päätellyt kiinnostuksen kohteet

Pääsääntöisesti tietojen lähde on verkkosivujen käyttäjä/asiakas itse. Verkkokauppaan rekisteröitynyt käyttäjä voi nähdä omat tallennetut tietonsa asiakastilin kautta ja halutessaan käyttäjä voi poistaa asiakastilinsä.

KUKA KÄSITTELEE TALLENNETTUJA TIETOJA

Aqua Novan käyttämiin järjestelmiin on pääsy vain Aqua Novan työntekijöillä. Käyttöoikeuksien taso on määritelty työtehtävien mukaan. Aqua Novan asiakastietojen käsittely vaatii henkilökohtaisen salasanan. Toiminnanohjausjärjestelmässämme tietojen katselusta sekä käsittelystä jää käyttäjätunnuskohtainen lokimerkintä.

Joissakin tapauksissa tietoa siirretään kolmansille osapuolille, esimerkiksi verkkokaupan maksunvälitystä, sähköistä laskutusta ja tuotteiden toimitusta varten. Näihin tarkoituksiin käytetään vain luotettuja kotimaisia yhteistyökumppaneita. Tietosuoja- ja tiedonkäsittelysopimuksissa on otettu huomioon lainsäädännön sekä EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset. Aqua Novan yhteistyökumppaneilla ei ole lupaa käyttää tietoja omiin tarkoituksiinsa tai jakaa näitä eteenpäin.

Tietojen hallinnasta vastaa:

Aqua Nova Oy
Riimukatu 4
20360 TURKU
Y-tunnus: 0667722-3

TALLENNETTUJEN TIETOJEN SÄILYTYS

Aqua Novan asiakastiedot sijaitsevat yhteistyökumppaniemme suojatuissa konesaleissa kryptatuissa tietokannoissa, joihin pääsy on rajoitettu. Aqua Nova noudattaa asiakastietojen käsittelyssä hyviä tietosuojakäytäntöjä ja pääsyä tietoihin valvotaan. 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimuksia noudatetaan henkilötietojen käsittelyssä.

TIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Aqua Nova säilyttää tietoja tarvittavan ajan, jotta tässä selosteessa mainitut käyttötarkoitukset pystytään toteuttamaan. Epäaktiiviseksi todettujen asiakastilien henkilötiedot poistetaan viimeistään viiden vuoden kuluttua aktiivisuuden päättymisestä. Joitain tietoja saatetaan säilyttää kauemmin, mikäli laki, avoimet laskut tai perintätoimet vaativat sitä.

Asiakkaan niin halutessa kaikki hänestä talletetut tiedot voidaan poistaa järjestelmistä kokonaan tai osittain, mikäli laki, avoimet laskut tai perintätoimet eivät estä sitä. Poistettua asiakastiliä ei voida enää palauttaa. Tietokantojen varmuuskopioinnin vuoksi täydellinen henkilötietojen poistuminen vaatii varmuuskopiointisyklin täydellisen kierron. Asiakkaan halutessa mahdollisesti rekisteröityä uudelleen, hänen asiakastilinsä luodaan alusta.

Aqua Novan uutiskirjeen vastaanottaja voi perua uutiskirjetilauksensa milloin tahansa klikkaamalla viestissä olevaa ”Poistu postituslistalta” –linkkiä. Kertaalleen listalta poistettua sähköpostiosoitetta ei voi lisätä takaisin listalle Aqua Novan toimesta. Asiakas voi omalla suostumuksellaan tilata uutiskirjeen verkkosivuilta tai verkkokaupasta ostoksen yhteydessä.

ASIAKKAAN OIKEUDET

Asiakas voi halutessaan:

– Pyytää jäljennöksen hänestä talletetuista tiedoista
– Pyytää oikaisemaan talletettuja tietoja
– Pyytää poistamaan talletetut tiedot
– Pyytää tietyin edellytyksin talletettujen tietojen käsittelyyn rajoituksia

Tietojen säilytys ja käsittely perustuvat asiakkaan antamaan suostumukseen ja asiakkaalla on oikeus peruuttaa tämä suostumus. Kun asiakastili poistetaan, Aqua Novalle annettu tietojenkäsittelylupa peruuntuu.

Rekisteröitynyt verkkokauppa-asiakas voi poistaa itse verkkokauppatilinsä omien sivujensa kautta, mutta täydellinen tietojen poistaminen Aqua Novan toiminnanohjausjärjestelmästä vaatii yhteydenottoa asiakaspalveluumme. Myös oikaisupyynnöt tai muut tallennettuihin tietoihin liittyvät pyynnöt tai kysymykset tulee lähettää asiakaspalveluumme.

Mikäli asiakas huomaa käsittelyssämme tai toiminnassamme puutteita, hänellä on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomaiselle. Toivomme asiakkaan ottavan yhteyttä myös Aqua Novaan, jotta virhe voidaan korjata.

TIETOJEN SIIRTO KOLMANSILLE OSAPUOLILLE

Jotkin välttämättömät tiedot välittyvät kolmansille osapuolille maksutapahtuman, tilausten toimituksen tai markkinointiviestien mahdollistamiseksi. Esimerkiksi toimituksien mahdollistamiseksi asiakkaan osoite- ja yhteystiedot välittyvät logistiikasta vastaaville tahoille. Maksutapahtuman yhteydessä maksutiedot kulkevat luotetun maksunvälittäjän kautta.

Kullekin taholle lähetetään vain palvelun toteutumisen kannalta välttämätön tieto eikä näillä palveluntarjoajilla ole oikeutta käyttää tietoja muuhun kuin palvelun toteuttamiseen. Kaikki tiedonsiirto tapahtuu salattujen yhteyksien kautta.

SEURANTA AQUA NOVAN VERKKOSIVUILLA

Aqua Novan verkkosivut hyödyntävät evästeitä sekä vastaavia selainteknisiä toimintoja, kuten selaimen muistia. Nämä ovat Aqua Novan verkkosivujen luomia pieniä tiedostoja, joiden avulla pystymme keräämään verkkosivujen käyttäjistä analytiikkaa ja tarjoamaan paremmin toimivan verkkokaupan. Evästeitä käytetään muun muassa ostoskorin erilaisiin toiminnallisuuksiin ja rekisteröityneen asiakkaan kirjautumiseen. Oletusarvoisesti selaimeen talletetut evästeet säilyvät yhden kuukauden, ellet niitä poisteta erikseen. Evästeiden poistaminen onnistuu käytetyn selaimen asetuksista. Asiakkaan vieraillessa Aqua Novan verkkosivuilla uudelleen, selaimeen tallentuu uudet evästeet. Evästeiden ja niiden käytön hyväksyminen on pakollista.

Aqua Novan sivujen selausta seurataan Google Analyticsin avulla. Tämän analytiikan avulla pystytään muun muassa analysoimaan ja kehittämään verkkosivujen ja verkkokaupan toimintaa. Tiedot eivät ole yksilöiviä, eli kerätyn analytiikan perusteella ei pysty tunnistamaan henkilöä.

AQUA NOVAN OIKEUS MUUTTAA TIETOSUOJASELOSTETTA

Aqua Nova pyrkii kehittämään palveluaan jatkuvasti. Tästä syystä joitakin palveluita ja toiminnallisuuksia saattaa tulla lisää tai ne voivat muuttua, jolloin myös tätä selostetta päivitetään tarpeen mukaan. Lainsäädännön muutokset saattavat myös asettaa tarpeita muuttaa tai tarkentaa tämän selosteen osia.

Merkittävistä muutoksista Aqua Nova ilmoittaa asiakkailleen erikseen.

LISÄTIETOJA

Kaikissa lisäkysymyksissä auttaa asiakaspalvelumme: aquanova@aquanova.fi tai (vaihde) 020 741 2010.